Dokumenty

Pojistná smlouva

Na případné škody způsobené pracovníky společnosti PAMA, spol.s r.o. na majetku objednatele má společnost uzavřenou pojistnou smlouvu v dostatečné výši pojistného plnění.

Zápis v obchodním rejstříku

Společnost PAMA,spol.s r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 17229

© 2004 Jakub MacháňTel/Fax: 220 51 46 49 Tel: 220 17 33 33napsat zprávu